LV RU EN

   

2023. GADS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLASTS RAŽOTNĒ 

 

2023.gada marts

SIA „Gammaplasts” turpina projekta „Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA Gammaplasts ražotnē” īstenošanu.

Iesniegto līgumu grozījumu saskaņošana tuvojas noslēgumam un plānots, ka aprīlī līguma grozījumi tiks parakstīti. Tas nozīmēs projekta pēdējās aktivitātes īstenošanas uzsākšanu.

 

  

2022. GADS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLASTS RAŽOTNĒ 

 

2022.gada decembris

SIA „Gammaplasts” turpina projekta „Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA Gammaplasts ražotnē” īstenošanu.

Tika iesniegts maksājuma pieprasījums Nr. 4, kas nozīmē trešās projekta iekārtas iegādes aktivitātes pabeigšanu. Ar mērķi nodrošināt projekta mērķa sasniegšanu, uzlabot plānoto energoefektivitāti un resursu izmantošanu, CFLA iesniegts lūgums veikt līguma grozījumus attiecībā uz palikušās HDPE iekārtas iegādi, atļaut veikt jaunu iepirkumu.

 

 

2022. GADS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLASTS RAŽOTNĒ 

 

2022.gada septembris

SIA „Gammaplasts” turpina projekta īstenošanu.

Tiek iesniegts maksājuma pieprasījums Nr. 3, kura ietvaros tiek līdzfinansēta projekta trešās iekārtas HDPE 10.0-25.0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi iegāde.  Strauji mainoties tirgus un ekonomikas situācijai, uzņēmums apsver iespējas veikt grozījumus projekta īstenošanā, nemainot projekta īstenošanas mērķus un līguma ar CFLA nosacījumus.

 

 

2022. GADS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLASTS RAŽOTNĒ 

 

2022.gada jūnijs 

SIA „Gammaplasts” turpina projekta īstenošanu. Ir pilnībā pabeigtas projekta aktivitātes  “Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 0,1-5,0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi (ar 1 ligzdu)” un “Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu (jaunās saspiestā gaisa sistēmas) iegāde”.

Maksājuma pieprasījums Nr. 2 ir apstiprināts un saņemts ES struktūrfondu līdzfinansējums. Tiek gatavs avansa saņemšanas pieprasījums, lai veiktu nākamo maksājumu iekārtu, kas tiks uzstādīta aktivitātes “Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 10.0-25.0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi” ietvaros.

 

 

2022. GADS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLASTS RAŽOTNĒ 

 

2022.gada marts 

SIA „Gammaplasts” turpina projekta īstenošanu. Ir pilnībā pabeigtas projekta aktivitātes  “Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 0,1-5,0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi (ar 1 ligzdu)” un “Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu (jaunās saspiestā gaisa sistēmas) iegāde”.

Ir veikts avansa maksājums par iekārtu, kas tiks uzstādīta aktivitātes “Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 10.0-25.0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi” ietvaros.

Maksājuma pieprasījums Nr. 1 ir apstiprināts un saņemts ES struktūrfondu līdzfinansējums. Tiek iesniegts maksājuma pieprasījums nr.2.

 

 

2021. GADS

PROJEKTS “IEKĀRTU NOMAIŅA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI SIA GAMMAPLASTS RAŽOTNĒ 

 

2021.gada decembris 

SIA „Gammaplasts” turpina projekta īstenošanu. Ir iegādāta un uzstādīta iekārta aktivitātes “Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde HDPE 0,1-5,0L kannu ražošanai ar ekstrūzijas pūšanas metodi (ar 1 ligzdu) “ ietvaros. Ir uzsākta aktivitātes “Energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu (jaunās saspiestā gaisa sistēmas) iegāde” īstenošana. Ir sagatavots un iesniegts maksājuma pieprasījums nr.1. 

 

 

 

 

2021. GADS

PROJEKTS “Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA Gammaplasts ražotnē 

 

2021.gada augusts

SIA „Gammaplasts” ir noslēgusi līgumu Nr. Nr. 4.1.1.0/20/A/046 ar v/a „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta „Iekārtu nomaiņa energoefektivitātes uzlabošanai SIA Gammaplasts ražotnē” īstenošanu. Projekta mērķis – veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes rūpniecības nozarē (plastmasas izstrādājumu ražošanā), veicot energoefektivitāti veicinošus pasākumus ražošanas procesā, tādējādi ievērojami samazinot uzņēmuma ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamo enerģijas patēriņu. Projekta ietvaros plānots iegādāties energoefektīvākās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas, kas aizstāj esošās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas. Plānotais enerģijas ietaupījums pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 23% gadā. Piegādātās enerģijas ietaupījums: 740 564 kWh/gadā. Projekta kopējie izdevumi: 1 494 114,42 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 254 284,47 EUR.

 

Projekta darbību īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

 

2018. GADS

PROJEKTS “Ekodizaina taras izstrāde 

 

2019.gada augusts.

SIA „Gammaplasts” ir noslēgusi līgumu Nr. VP-L-2019/45 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra” par projekta „Ekodizaina taras izstrāde” īstenošanu, kura ietvaros Latvijas Universitāte veiks taras formas izstrādi, taras veidņu izstrādi datorprogrammās un veidņu prototipu izgatavošanu.


2020.gada oktobris.

Projekts ir pabeigts, ir parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts ar Latvijas Universitāti par ekodizaina taras ar tilpumu 1000ml, 2000ml un 3000ml izstrādi. Pašreiz tiek gatavots Noslēguma pārskats iesniegšanai v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra”.

 

   

2016. GADS

PROJEKTS “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana 

SIA "Gammaplasts" ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/382 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

 

© Copyright 2016-2023. Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja CG Ant