LV RU EN

 

2018. GADS

PROJEKTS “Ekodizaina taras izstrāde 

 

2019.gada augusts. SIA „Gammaplasts” ir noslēgusi līgumu Nr. VP-L-2019/45 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra” par projekta „Ekodizaina taras izstrāde” īstenošanu, kura ietvaros Latvijas Universitāte veiks taras formas izstrādi, taras veidņu izstrādi datorprogrammās un veidņu prototipu izgatavošanu.


2020.gada oktobris. Projekts ir pabeigts, ir parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts ar Latvijas Universitāti par ekodizaina taras ar tilpumu 1000ml, 2000ml un 3000ml izstrādi. Pašreiz tiek gatavots Noslēguma pārskats iesniegšanai v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra”.

 

 

2018. GADS

PROJEKTS “TEHNOLOĢISKĀ PARKA BŪVNIECĪBA OLAINĒ” 

Projekts nr. 3.1.1.5/16/A/063 
2018. g. septembris 

Notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi.

 

2018. GADS

PROJEKTS “TEHNOLOĢISKĀ PARKA BŪVNIECĪBA OLAINĒ” 

Projekts nr. 3.1.1.5/16/A/063 
2018. g. jūnijs 

Notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi.

 

2018. GADS

PROJEKTS “TEHNOLOĢISKĀ PARKA BŪVNIECĪBA OLAINĒ” 

Projekts nr. 3.1.1.5/16/A/063 
2018. g. marts 

Notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi.

 

2018. GADS

PROJEKTS “TEHNOLOĢISKĀ PARKA BŪVNIECĪBA OLAINĒ” 

Projekts nr. 3.1.1.5/16/A/063 
2018. g. janvāris 

Notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi.

 

 

2017. GADS

PROJEKTS “TEHNOLOĢISKĀ PARKA BŪVNIECĪBA OLAINĒ” 

Projekts nr. 3.1.1.5/16/A/063 
2017. g. septembris 
Notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi.

 

 

2017. GADS

PROJEKTS “TEHNOLOĢISKĀ PARKA BŪVNIECĪBA OLAINĒ” 

2017. g. jūnijs
31.05.2017 parakstīts līgums ar SIA Eiropro par tehnoloģiskā parka būvprojekta izstrādi.

 

  

2017. GADS

PROJEKTS “TEHNOLOĢISKĀ PARKA BŪVNIECĪBA OLAINĒ” 

2017. g. janvāris
Parakstīts līgums ar Centrālā finanšu un līguma aģentūra par ERAF projekta “Tehnoloģiskā parka būvniecība Olainē” īstenošanu.

SIA GP Tehnoparki darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS 3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros 2016.gada 20. decembrī ir parakstījis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/063 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) projekta Tehnoloģiskā parka būvniecība Olainē īstenošanu.

Projekta mērķis ir jaunu ražošanas telpu izbūve ar kopējo platību 8 309 m2.

Projekta īstenošanas vieta – Ispašu-Grūbas, Olaine, LV-2114.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 772 000,00 EUR un tās plānots finansēt ar ERAF līdzfinansējumu 1 165 903,20 EUR apmērā, kas sastāda 42,06% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

  

2016. GADS

PROJEKTS “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana 

SIA "Gammaplasts" ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/382 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

 

© Copyright 2016-2021. Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja CG Ant